Användaravtal

Användaravtal

Välkommen till Liopep - ett digitalt gym. Detta användaravtal reglerar din användning av Liopep AB's digitala träningsresurser via vår webbplats liopep.com och/eller vår mobilapplikation. Genom att registrera dig på liopep.com eller i vår app godkänner du att vara bunden av följande villkor och bestämmelser. Som användare av tjänster godkänner du även Liopeps integritetspolicy, datainsamling, samt hantering av personuppgifter. För organisationer accepterar anställda själva dessa vilkor för anvädning. Tjänsten kan inte användas utan att godkänna dessa vilkor, som även innfattar anvädning av cookies för nödvändiga behov. Abonnemang och medlemskap är endast avsedda för din personliga användning och inte för kommersiellt bruk. Det innebär att du inte får använda tjänsten för att tjäna pengar eller för affärsändamål. Du får inte heller kopiera, ändra, sprida eller sälja något av innehållet utan vårt godkännande. Det är ditt ansvar att använda vår tjänst på ett lagligt och respektfullt sätt och att inte dela olagligt, stötande eller kränkande material.

Avtalets bindande

När du som kund har beställt våra tjänster, till exempel beställning via vår hemsida, blir du bunden av avtalet. Vi blir bundna efter att vi har bekräftat din beställning, om sådan bekräftelse krävs. När avtalet har ingåtts gäller det mellan dig och Liopep enligt beställningen och enligt de allmänna villkoren som beskrivs nedan. Avtalet förnyas automatiskt efter varje avtalsperiod, tills någon part säger upp avtalet.

Ångerrätt

Privatpersoner har rätt att ångra ditt abonnemang inom 14 dagar från och med anmälningsdatumet eller annan period enligt för landet gällande lagstiftning. För organisationer gäller ingen ångerrätt.

Organisationers avtal

Organisationer kan teckna årsabonemang för sina anställda och åtar sig att betala för alla anställda som anmäler sig till tjänsten genom de medel som tillhandahålls av Liopep. Avtalet förnyas automatiskt om det inte sägs upp vida de instruktionerna för uppsägning som ges på liopeps hemsidan eller i tjänsten. För anställda som anmäler sig under året betalas för kvartalsanvädning, dvs fullt pris betalas för anställda som anmäler sig under de 3 första månaderna, 3/4-delar för de anställda som anmäler sig de efterföljande 3 månadera osv. Priset följer en prislista med olika prisnivåer för olika användare. Organisationen förbinder sig att meddela Liopep om anställda som ska avsluta sitt abonemang före avtalats utgång.

Åldersbegränsning

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda våra tjänster. Om du är under 18 år måste du ha vårdnadshavares samtycke och övervakning för att använda våra tjänster. Liopep erbjuder familjekonto, där ett konto agerar organisatör för en grupp av användare som då ockås tar ansvar för övriga använders anvädning av tjänsten i enligthet med detta avtal.

Registrering och Kontouppgifter

Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter vid registreringen. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och lösenord. Du får inte överlåta ditt konto till någon annan utan Liopep AB:s skriftliga samtycke.

Avgifter och Betalning

Genom att anmäla dig till vår tjänst accepterar du att betala de tillämpliga avgifterna för det valda abonnemanget. Avgifterna debiteras månadsvis eller årligen, beroende på vilket abonnemang du har valt. Du samtycker till att vi får debitera din betalningsmetod för dessa avgifter. Betalning förnyas automatiskt tills du som kund avslutar abonemanget. I samband med registrering av betalning kan en fri prövotid ingå och du godtar då automatisk betalning i samband med a prövotiden tagit slut.

Uppsägning

Som privatperson kan när som helst säga upp ditt abonnemang genom att logga in på ditt konto och följa instruktionerna för uppsägning. Uppsägningen träder i kraft vid nästa faktureringsperiod. För organstioners kan enslida anvädanres anvädning sägas upp när som helst och uppsägnignen gäller då nästa faktureringsperiod.

Friskrivning från Liopep

När du använder Liopeps tjänster ansvarar du själv för hur du använder dem och för hur du tolkar innehållet. Det är viktigt att du är medveten om detta och accepterar det fullt ut. Du använder tjänsten på egen risk och ansvar. Genom att använda vårt digitala gym och träningsprogram bekräftar användaren att de förstår att träning sker på egen risk och att Liopep AB och dess anställda tar inget ansvar för eventuella skador eller olyckor som kan uppstå under träningen. Användaren uppmanas att konsultera en läkare innan de påbörjar något träningsprogram och att följa säkerhetsinstruktioner noggrant, särskilt om man har några befintliga medicinska tillstånd eller skador. Genom användning av tjänsterna friskriver användaren Liopep AB och dess personal från allt ansvar för skador eller förluster.

Ansvarsfriskrivning för Avbrott

Liopep AB friskriver sig från ansvar för eventuella avbrott i tillgången till våra tjänster som orsakas av tredje part eller tekniska system, inklusive men inte begränsat till nätverksproblem, systemunderhåll eller andra omständigheter utanför vår kontroll. Om det uppstår förseningar eller fel från Liopeps sida gentemot dig som kund, har du rätt att begära att felet rättas till på lämpligt sätt. Du har dock inte rätt till någon annan ersättning än den som följer av lagstiftningen i sådana fall.

Pris och betalning

För att du som kund ska kunna teckna avtalet och få tillgång till abonnemanget krävs det att du registrerar en giltig betalningsmetod. Du kan enkelt ändra eller uppdatera din betalningsmetod på dina medlemssidor. Abonnemangsavgiften intjänas helt av Liopep vid betalningstillfället och ingen återbetalning sker efter genomförd betalning. Liopep har rätt att höja priset genom att förändra priset på sin webbsida Liopep.com. För kunden gäller dock prishöjning som skett före avtalets förnyelse.

Tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Kunden har också möjlighet att ta tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning. Utöver detta kan kunden även söka rådgivning från konsumentvägledare för att lösa eventuella tvister på ett smidigt sätt.

liopep

2024, Liopep AB

Kontakt

Liopep AB

info@liopep.com

Karl Dahlgrensgatan 10

SE 582 28, Linköping