Liopeps integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi hanterar personuppgifter ansvarsfullt i enlighet med gällande lagstiftning som GDPR, ePrivacy och dataskyddsförordningen. Här beskriver vi vilken information som samlas in och hur denna data lagras och skyddas i samband med besök på vår hemsida och vid användning av det aktiva mikroträningsprogrammet Liopep.

Personuppgiftsansvariga

Vi är personuppgiftsansvariga för de behandlingar av personuppgifter som samlas. Vi hanterar och lagrar vår data på Microsoft Azure:s infrastruktur för att utveckla webbtjänster. Du kan läsa mer om Microsoft Azure:s säkerhet här. Vi följer till fullo kraven i dataskyddsförordningen, ePrivacy och GDPR. All data som behandlas skickas krypterat och lagras på säkra servrar, begränsade till Europas gränser för medlemmar inom EU.

Användning av kakor

För webbplatsen använder vi cookies för inloggning och lagring av annan nödvändig data för att kunna leverera vår mikroträningstjänst, som kan köras i webbläsaren på din dator, på din mobil eller laddas ner som en så kallad PWA (Progressive Web App) till din dator. Här lagrar vi data som säkerställer att applikationen fungerar. Det är data som identifierar dig som användare med ditt registrerade namn och din e-post.

Lösenordsdata

Vi lagrar inte själva några lösenord, utan vi autentiserar användare via Microsoft Azure, andra valda valbara leverantörer som Apple och Google via så kallad social inloggning (Social Login eller Single-Sign On) enligt rådande standard för säker inloggning. Detta ledeer till lagring av tillfälliga och permanenta nycklar på webbläsaren som används för att säkerställa att du är rätt individ.

Data vi samlar in

Personuppgifterna som samlas in i Liopep inkluderar e-post och namn samt data om användningen av Liopep-systemet för användarna, t.ex. för att delta i utmanignar eller bestämma språk och registrerade resultat. All denna data är nödvädning för att du ska kunna använda Liopep som mikroträningsapp. Liopep är ett socialt system där användare tar aktiva pauser tillsammans och det innebär att viss data om användning även visas för andra användare i systemet. Funktioner i Liopep kan innefatta att data om användare kan skickas till andra användare. Liopep samlar även in data om användning av både vår webbplats och användning av vårt system för att kunna förbättra dessa. Sådan analytisk data samlas in anonymt utan koppling till användaren. För besökare på webbplatsen sparar vi data för analytiska syften, som att mäta vilka delar av webbplatsen som används, för att kunna förbättra upplevelsen. Vi samlar även in medgivande till att spara kontaktiformation vid ifyllnad av formulär eller om du skickar du e-post till oss för att hantera ett ärende. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Datorseende och datalagring

Vid användning av mikroträningsappen Liopep ingår rörelsespel där webbkameran används för att detektera kroppsrörelse med AI/ML. Webbkameran aktiveras enbart när du som användare själv väljer att starta ett sådant rörelsespel. Databehanding sker lokalt på datorn och inga bilder eller filmer sparas. Den kroppsdata som skapas är helt anonym, d.v.s. kan inte användas för att identifiera en specifik individ. Kroppsdatan summeras för att kunna redovisa för användaren hur mycket rörelse som skapats genom användning av appen. Vi laddar även periodvis ner kroppsdata för att utvärdera effekten av våra rörelsespel. Den datan samlas in anonymt, utan koppling till användare och behandlas på gruppnivå. Sådan data använder vi även som grund för vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering.

Dataskyddsombud

Liopep har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vi behandlar de registrerades personuppgifter på rätt sätt. Se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig:

Liopep AB
Organisationsnummer 559401-7468
Dataskyddsombud: Erik Berglund
privacy@liopep.com

liopep

2024, Liopep AB

Kontakt

Liopep AB

info@liopep.com

Karl Dahlgrensgatan 10

SE 582 28, Linköping